Brolægning - Støttemure og trappe med opkørsel til cykel opbygget af brosten